Quick scan

Als leidinggevende of toezichthouder heeft u de meeste issues waarschijnlijk wel in beeld. Sommige volgt u om te bewaken dat deze niet escaleren, op andere grijpt u in. Wat vaak ontbreekt is een overzicht van alle issues bij elkaar. Zo’n overzicht dient in eerste instantie als ‘sanity check’. Een basale test om te kijken hoe reëel iets is. In de tweede plaats helpt een overzicht van issues de verbanden te zien en issues in samenhang te managen. Tot slot helpt het om issues die niet zo zichtbaar zijn, of die je liever niet wil zien, naar voren te brengen en hanteerbaar te maken.

De quick scan van Issuescanner bestaat uit een intake gesprek, beperkte desk research en eventueel een of meer aanvullende interviews met stakeholders. Issuescanner verzorgt een dergelijke quick scan kosteloos.