Acute crises

Issuescanner baseert zich op de praktijk. In het bijzonder op een grote verzameling van crises die we gemanaged hebben. Daarbij is elk soort crisis wel meerdere malen aan de beurt geweest: negatieve beeldvorming in de (sociale) media, bestuurscrises, ongewenste intimiteiten op de werkvloer, afpersing, revolte, cybercriminaliteit, sabotage, bedrijfsongevallen, inval door autoriteiten (NMA, AFM, NVWA, enz.) tot en met terugroepacties van producten.

In die praktijk heeft Issuescanner instrumenten ontwikkeld om crises snel en doeltreffend hanteerbaar te maken. Voor een terugroepactie heeft Issuescanner bijvoorbeeld een model in huis om in twee dagen een compleet recall plan te maken. Ook heeft Issuescanner ruime ervaring met perscontacten, inclusief woordvoering, en heeft Issuescanner zich bewezen met mediatraining voor ervaren woordvoerders, bestuurders en bij crises.

Op basis van die kennis en ervaring staat Issuescanner altijd klaar om direct, op 24/7 basis, hulp te bieden bij  bij elk escalerend issue en bij elke vorm van crisis.