De full scan van Issuescanner beoogt drie resultaten.

 

In de eerste plaats een volledig overzicht van alle issues die kunnen gaan spelen. Het verschil met de quick scan is dat er ook gezocht wordt naar verborgen issues. Vaak zijn deze onder de eigen medewerkers en afnemers te vinden. Andere stakeholders waar issues kunnen ontstaan zijn afhankelijk van de aard van de organisatie en kunnen spelen bijvoorbeeld bij NGO’s of andere actie- of pressiegroepen, de (lokale) politiek, toezichthoudende autoriteiten, omwonenden, enzovoort.

Het direct benaderen van dergelijke stakeholders houdt het gevaar in dat het onderzoek zelf een issue wordt of creëert. Issuescanner heeft technieken om dergelijke verborgen issues voor u zichtbaar te maken zonder dat zij zichtbaar worden voor anderen.

 

De volgende stap is de vaststelling van de urgentie van een issue. Daarbij geldt de formule: urgentie = kans × impact. Hoe groter de kans en hoe groter de impact, hoe groter de urgentie om het issue te gaan managen. Op basis hiervan kan bepaald worden welke issues geadresseerd dienen te worden, worden prioriteiten gesteld en wordt er samenhang aangebracht.

 

Tot slot resulteert de full scan van Issuescanner in oplossingsrichtingen per issue. Daaruit volgt een overzicht van mogelijke acties op basis waarvan resources ter beschikking kunnen worden gesteld.

 

Daarmee is de basis gelegd voor professioneel issuemanagement. De daadwerkelijke uitvoering kan veelal in eigen huis plaatsvinden, al of niet ondersteund door een extern bureau.

2 thoughts on “Full scan

 1. Hey webmaster
  When you write some blogs and share with us,that is a hard work for you but share makes you happly right?
  yes I am a blogger too,and I wanna share with you my method to make some extra cash,not too much
  maybe $100 a day,but when you keep up the work,the cash will come in much and more.more info you can checkout my blog.
  http://bit.ly/makemoneymethod2018
  good luck and cheers!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *